ترکیه: سیاست روسیه در اوکراین توجیه‌ناپذیر است/ناتو اقدامات قاطع علیه داعش اتخاذ کند