با هشتمین روز نمایشگاه کتاب/ مصلی میزبان رهبر معظم انقلاب