آیت الله مکارم شیرازی: شیعیان و مسلمانان جهان در برابر اجرای حکم شیخ نمر سکوت نمی‌کنند