عواقب هرگونه ماجراجویی در مسیر کمک‌رسانی به یمن، بر عهده رژیم آل سعود و آمریکا است