سعودی‌ها از اقدامات صهیونیست‌ها کپی برداری کردند/رژیم دیکتاتوری بر ریاض حاکم است