آغاز لیگ الماس 2015 دوومیدانی/ مهدی زمانی در حاشیه می‌دود!