نشست هم‌ اندیشی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر / عکس: بهزاد حاج عبدالباقی