تظاهرات جدید اتیوپی‌ هایی یهود در اسراییل در اعتراض ...