طرح نفتی‌ها در دولت تصویب شد/ خروج ۱۲شرکت نفتی از لیست واگذاری‌ها