برگزاری تجمعات دانشجویی در دانشگاه‌های کشور همزمان با یوم النکبت