خرید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی رییس قوه‌قضاییه از نمایشگاه کتاب + فهرست کتاب‌ها