حلقه گمشده سی.ان.جی در بند (ق)/داستان مرغ و تخم مرغ جایگاه و خودروسازان