شیرزاد:شعار ضد سعودی را به صلاح مسلمانان نمی‌دانم!