پوری‌حسینی: خیلی خیلی بعید است مزایده چهارم پرسپولیس و استقلال برنده نداشته باشد / با هیچ‌کس مشکلی ن