۹۰ درصد تصدی دولت به شبه دولتی‌ها واگذار شده است/ فعالیت بنگاههای تولید با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت