ادامه فعالیت مراکز پیش‌دبستانی آموزش و پرورش غیرقانونی است