باقری: بازیکنان را توجیه می‌کنیم در دربی بدون ترس و احتیاط بازی کنند / دوست دارم تراکتورسازی قهرمان