رئیس سابق دانشگاه شیراز: واردکنندگان محصولات کشاورزی خودکفایی را مزخرف می‌دانند