حمله به اتوبوسی در کراچی 25 کشته و زخمی بر جای گذاشت