نقاش‌های غرب‌زده درباره استاد حمیدی چه می‌گفتند/استادی که با رنگ خاکستری نقاشی می‌کرد