آیا سیم کارت ویژه کودکان به نگرانی خانواده‌ها پایان می‌دهد