سرخاب: به نظرم دربی بی‌کیفیت و بی‌روحی خواهد بود/ تیم‌ها فقط به فکر اعاده حیثیت هستند