ایران جزو ۱۰ کشور حادثه خیز جهان است/اهر رتبه نخست مدیریت بحران