دهنوی: کمیته‌ فنی وزنه برداری در انتخاب افراد نقشی نداشته است