گزارش بعیدی نژاد از روز نخست مذاکرات وین؛ از دشواری مذاکرات تا بایرن مونیخ و بارسلونا