گلکسی اس ۶ و گلکسی اس ۶ اج به اندروید ۵.۱ بروز خواهند شد