تیر خلاص آمانو به اعتماد خوش خیال‌ها/ وحشت توفان از کشتی نجات