صالحی: دبه‌های طرف مقابل جدی نیست/ آنچه می‌خواستیم در بعد فنی گرفتیم