انجام همزمان بازی‌ های Mega Man X و Mega Man X2 با یک کنترلر