دبیر ورزش لرستانی برای قضاوت ششمین دوره جام ملت های آسیا دعوت شد