جزئیات جلسه «ابتکار» و «امین‌زاده» با اعضای کمیسیون قضایی مجلس تشریح شد