وورینن: بر خلاف تبلیغات رسانه‌های خارجی از حضور در ایران لذت بردم