پایه اصلی اقتصاد دانش‌بنیان، تربیت نیروی انسانی است/ماموریت دانشگاه جامع شناسایی نیازهای صنعت است