اعضای شورا و کمیته فنی کشتی فرنگی معرفی شدند/ جوانان آزادکار و فرنگی‌کار فردا به میدان می‌روند