پیام صالحی از روی تخت بیمارستان: دبه آمریکایی‌ها به جایی نمی‌رسد