مهدی زمانی: حضور در لیگ الماس به موفقیت در قهرمانی آسیا کمک می‌کند