ماجدی: تمرین استقلال پشت درهای بسته نیست/افتادن دربی به روز آخر کار قشنگی نبود