افتخاری: در پی بهره‌بردای از ظرفیت مسابقات قرآن هستیم