کاهش7 درصدی سرقت مسلحانه/با کشت مواد مخدر بلافاصله مقابله می‌شود