در یک هماهنگی عملیاتی بین قوای کشور درباره توافق هسته ای تصمیم‌گیری خواهد شد