حاشیه چرخنده، پاسخ سامسونگ به Digital Crown اپل واچ