لزوم حذف و جایگزینی 3هزار هکتار از باغات سیب شهرستان سمیرم