کارت شرکت در آزمون استخدامی 29 اردیبهشت منتشر می شود