اتحادیه اروپا در صف واردکنندگان گاز ایران/ جزئیات تازه از مذاکره با هیئت‌های اروپایی