با بازی استقلال مقابل تراکتور به بردپرسپولیس امیدوار شدم!