سعودی‌ها سیاست امویان را درپیش گرفتند/اگر مذاکرات بهم بخورد اتفاق خاصی نمی‌ افتد