خودروهای ثبت‌نامی فرهنگیان از اول خردادماه تحویل داده می‌شوند