بازیگر زن سرشناس ایران در پشت صحنه کنسرت شهرداد روحانی