توصیه‌های تامل برانگیز وزیر سابق انرژی قطر به اوپک