جزئیات 10 ساعت عملیات ویژه پلیس/ گروگانگیری 100 هزار دلاری در شمال پایتخت